Tin tức

2500 pho tượng phật trên đường tới chùa Bái Đính

Vừa qua, cơ sở gốm Luy Lâu đã ký hợp đồng sản xuất 2500 pho tượng phật đặt tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Ông Nguyễn Đăng Vông hồ hởi cho biết: 'Đây là vinh dự lớn của dòng gốm Luy Lâu. Chúng tôi sẽ hoàn thành sớm các pho tượng để kịp ngày khánh thành.

bien tan yaskawa v1000