Tin tức

Thương hiệu gốm Luy Lâu

Với tinh thần giao lưu học hỏi, hàng tuần gốm Luy Lâu sẽ cho đăng tải một số bài thơ được sáng tác tại quê hương, đồng thời kính mời các độc giả bốn phương giao lưu và hoạ lại và gửi vào email. Luy Lâu xin trân trọng đón nhận và lựa chọn những bài hay nhất để đăng tải và các bài được đăng tải sẽ có quà tặng.

 

 

Thương hiệu Luy Lâu


Hỏi rằng lịch sử có bền lâu?
Mưa nắng ngàn xưa có dãi dầu?
Lồng lộng ý trời trên Bút Tháp
Âm thầm tình đất dưới Sông Dâu
Nghệ nhân trăn trở - Tâm thành đạt
Hợp tác say sưa - Đạo mạnh giàu
Quá khứ hiện về trong tác phẩm
Thuận Thiên hội nhập gốm Luy Lâu

Tác giả:

Hoàng Quyền - Gốm Luy Lâu

bien tan yaskawa v1000