Sản phẩm

Gạch trang trí ốp bảo tháp Bái Đính có hình tượng Phật
Sản phẩm Gạch trang trí ốp bảo tháp Bái Đính có hình tượng Phật

Gạch trang trí ốp bảo tháp Bái Đính có hình tượng Phật

Kích thước 35cmx18cm

Sản phẩm gốm Luy Lâu xây dựng Tháp Bái Đính, Ninh Bình. Đây là tháp lớn nhất Đông Nam Á với chiều cao 98m.

Phù điêu hoa văn sen cúc gốm Lý Trần là một trong những sản phẩm tiêu biểu của Gốm Luy Lâu đã góp phần vào xây dựng bảo tháp, ốp trang trí


bien tan yaskawa v1000