Sản phẩm

Thưởng thức trà đạo bằng ấm chén Luy Lâu : MS - 002
Sản phẩm Thưởng thức trà đạo bằng ấm chén Luy Lâu : MS - 002

Hãy thưởng thức và cảm nhận


Ấm trà Luy Lâu

Thư thái làn môi nhấp chén trà

Thương người trồng hái, mến người pha

Nhớ người nặn ấm Luy Lâu cổ

Phúc, Lộc, Trường Sinh nhất Đạo Trà

 

 

Tác giả bài thơ: Hoàng Quyền - Gốm Luy Lâubien tan yaskawa v1000