Sản phẩm

Thưởng thức trà đạo bằng ấm chén Luy Lâu : MS - 003
Sản phẩm Thưởng thức trà đạo bằng ấm chén Luy Lâu : MS - 003

Đây là loại ấm làm bằng nguyên liệu đất cổ Luy Lâu. Sản phẩm được thiết kế rất đặc biệt, bên trong có lưới lọc ngăn không cho bã chè chảy qua. Nếu đặt cán của ấm chè ngược lên, ấm vẫn giữ thăng bằng tốt.

Hiện nay sản phẩm này chủ yếu xuấ́t khẩu sang  thị trường Nhật Bản.


bien tan yaskawa v1000